Logo Eninter
Manteniment Productes i serveis Talent Coneix Eninter Ofertes
Contacta amb Eninter

Nascuts per millorar la qualitat de vida de les persones


Avís legal

INFORMACIÓ BÁSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable: ASCENSORES ENINTER, S.L.
Finalitat: L'atenció de sol·licituds de diversa índole per part de l'usuari.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: Altres empreses del grup. Encarregats de tractament dins o fora de la UE.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, segons el que s'explica a la informació addicional.
Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: www.eninter.com.

Informació addicional
La present política de protecció de dades regula el tractament de dades personals facilitades per l'usuari a través del portal d'Internet (d'ara endavant, el «portal») que ASCENSORES ENINTER, S.L. posa a la disposició dels usuaris d'Internet. La present política forma part integrant de l'avís legal accessible en tot moment des del portal.

L'usuari garanteix que les dades aportades són verdaderes, exactes, completes i actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyin a un tercer, l'usuari garanteix que ha informat l'esmentada tercera persona dels aspectes continguts en aquest document i n'ha obtingut l'autorització per facilitar les seves dades a ASCENSORES ENINTER, S.L. per a les finalitats assenyalades.

El portal pot oferir funcionalitats per compartir continguts a través d'aplicacions de tercers, com ara Facebook o Twitter. Aquestes aplicacions poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l'usuari als diferents llocs webs. Qualsevol informació personal recollida a través d'aquestes aplicacions pot ser utilitzada per tercers usuaris, i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions.

El portal pot allotjar blogs, fòrums, i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l'intercanvi de coneixement i contingut (en concret, la societat utilitza comptes de Google Plus, Twitter, YouTube, Linkedin i Facebook).

Qualsevol informació personal que faciliti l'usuari pot ser compartida amb altres usuaris d'aquest servei, sobre els quals ASCENSORES ENINTER, S.L. no té cap control.

A fi d'oferir informació o serveis d'interès en funció de la localització de l'usuari, ASCENSORES ENINTER, S.L. podrà accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l'usuari, en aquells casos en què la configuració de l'usuari a aquest efecte així ho permeti.

A efectes de la seguretat tècnica i el diagnòstic de sistemes, de forma anonimitzada o agregada, ASCENSORES ENINTER, S.L. podrà registrar l'adreça IP (número d'identificació de l'accés a Internet del dispositiu, que permet que els dispositius, sistemes i servidors es reconeguin i es comuniquin entre si). Aquesta informació també podrà ser utilitzada amb finalitats analítiques de rendiment web.

1. Qui és el responsable del tractament de les dades personals de l'usuari?
Identitat: ASCENSORES ENINTER, S.L., CIF número B-08875205
Adreça postal: Carretera de l'Hospitalet, 52 08940 Cornellà de Llobregat
Telèfon: 933 779 451
Correu electrònic: protecciondatos@eninter.com

2. Amb quina finalitat tractem les dades personals de l'usuari?
ASCENSORES ENINTER, S.L. tracta la informació facilitada per l'usuari amb la finalitat d'atendre les sol·licituds de diversa índole dutes a terme per part seva. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat buscarà la gestió de:

1. Consultes i sol·licituds de propostes (RFP) trameses a través del formulari de contacte habilitat a l'efecte.
2. Currículums tramesos a través del portal.
3. La participació en blogs, mitjançant comentaris.
4. Les comunicacions a través de la Línia Ètica o el Canal de denúncies.
5. Comunicacions electròniques de naturalesa informativa, d'acord amb els seus interessos.

ASCENSORES ENINTER, S.L. podrà elaborar un perfil comercial basat en la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil.

En el cas que l'usuari es registri en el portal a través del login social, ASCENSORES ENINTER, S.L. únicament accedirà a les dades personals de l'usuari per a les quals hagi prestat el seu consentiment durant la configuració de l'accés de la xarxa social de què es tracti. Qualsevol informació facilitada en relació amb aquestes aplicacions socials podria ser accedida per membres de la corresponent xarxa social. Aquestes interaccions es regiran per les polítiques de privacitat de les entitats prestadores dels serveis.
ASCENSORES ENINTER, S.L. no disposa de cap control ni responsabilitat respecte d'aquestes entitats o de l'ús que facin de la informació de l'usuari.

2.1. Informació sobre el tractament de dades per a l'enviament de comunicacions des d'ASCENSORES ENINTER, S.L.

Les dades emprades, o facilitades, en les comunicacions informatives i/o promocionals són tractades per ASCENSORES ENINTER, S.L. per a finalitats consistents en l'enviament electrònic d'informació i comunicacions sobre serveis, activitats, publicacions i esdeveniments i professionals d'ASCENSORES ENINTER, S.L. o del seguiment i optimització de les campanyes de màrqueting fetes mitjançant tecnologies a l'efecte i l'elaboració de perfils amb finalitats comercials.

El consentiment per a l'enviament d'aquestes comunicacions podrà ser revocat en tot moment en cadascuna de les comunicacions rebudes mitjançant el mecanisme habilitat a l'efecte.

El criteri de conservació de les dades tindrà base en la manifestació contrària al tractament per part seva. En tot cas, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic protecciondatos@eninter.com.

3. Durant quant de temps conservarem les dades personals de l'usuari?
Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud de l'usuari o mentre l'usuari no en sol·liciti la supressió. En el cas concret de currículum, les dades es conservaran durant un període màxim de tres anys, excepte indicació en contra per part de l'interessat.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals de l'usuari?
La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment de l'usuari.

5. A quins destinataris es comunicaran les dades personals de l'usuari?
En els casos en què l'usuari sol·liciti, a través del web, propostes de serveis o remeti currículums, les seves dades seran facilitades a aquelles empreses espanyoles afiliades a la xarxa ASCENSORES ENINTER, S.L.

En aquells casos en què la sol·licitud de l'usuari així ho justifiqui, les dades identificatives es podran facilitar a altres entitats afiliades a la xarxa ASCENSORES ENINTER, S.L., incloses les situades fora de l'Espai Econòmic Europeu, exclusivament als efectes d'atendre la sol·licitud vinculada al país de destinació.

Així mateix, les dades podran ser cedides a administracions i organismes públics per al compliment d'obligacions directament exigibles a ASCENSORES ENINTER, S.L.

6. Quins són els drets de l'usuari quan ens facilita les seves dades personals?
L'usuari té dret a obtenir confirmació sobre si ASCENSORES ENINTER, S.L. tracta dades personals que el concerneixen, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats amb les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies, l'usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l'usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. ASCENSORES ENINTER, S.L. cessarà en el tractament de les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L'usuari podrà plantejar les qüestions que consideri oportunes en relació amb aquesta política, així com exercir els seus drets en els termes legalment previstos, per a la qual cosa haurà d'adreçar una comunicació mitjançant correu postal a: ASCENSORES ENINTER, S.L., Carretera de l’Hospitalet, 52, 08940, Cornellà de Llobregat, o correu electrònic a: protecciondatos@eninter.com amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyat de còpia del DNI o document acreditatiu de la identitat.

La nostra web utilitza cookies pròpies i de tercers per gestionar el portal, demanar informació sobre la utilització de la mateixa i millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi de la seva navegació. Pot acceptar totes les cookies que utilitzem o configurar-les o rebutjar el seu ús. Per obtenir més informació de les cookies que utilitzem pot consultar la nostra política de cookies.