Ascensors per a hospitals: En què es diferencien de la resta?

Tabla de contenidos

Els ascensors per a hospitals es tornen un element indispensable que ajuda a gestionar millor qualsevol tipus de trasllat. La mobilitat s’ha de fer de forma ràpida i eficaç quan parlem de la salut de les persones. I és que la instal·lació d’ascensors d’emergència en edificis públics com els hospitals és obligatòria segons el Codi Tècnic d’Edificació. Vols saber quines característiques fan especials a aquest tipus d’ascensors? Segueix llegint!

Com són els ascensors per a hospitals?

Els ascensors d’ emergència d’ ús hospitalari són uns elevadors que, tot i que tenen una funció similar a la resta tenen algunes peculiaritats que els diferencien. Tots aquests ascensors es fan servir les 24 hores, a la qual cosa sumem que en alguns horaris determinats la freqüència d’ús augmenta a causa de situacions d’emergència o assistència.

Són ascensors utilitzats tant per visitants, pacients com també pel personal sanitari. Tot això es té en compte a l’hora de realitzar el seu disseny, fabricació i instal·lació. Es dissenyen per oferir un transport de gran eficàcia, seguretat i confort, però s’han de gestionar adequadament, així com comptar amb un bon manteniment per evitar qualsevol tipus d’incident que els deixi aturats.

Exceptuant els ascensors auxiliars, als hospitals en general s’instal·len els anomenats muntacames o muntacamites, que són els que compleixen amb els requisits necessaris per transportar pacients.

Característiques dels ascensors d’ emergència en hospitals

La normativa estableix una sèrie de característiques que han de tenir els ascensors dels hospitals:

  • En funció de l’ edifici i el nombre d’ ocupants: s’ establiran les seves mesures, així com també el nombre necessari d’ ascensors d’ emergència. De mitjana s’ estableix, un ascensor accessible per cada mil ocupants.
  • Les dimensions de la planta de la cabina: han de ser d’ 1,20 metres per 2,10 metres com a mínim.
  • Càrrega que han de suportar: com a càrrega mínima han de transportar 1.050 quilos.
  • Velocitat a la qual han de realitzar el seu recorregut: la velocitat ha de ser tal que permeti realitzar el seu recorregut en menys de 60 segons.
  • En cas de fallada elèctrica: l’ ascensor ha de seguir funcionant des d’ una font pròpia d’ energia amb un mínim d’ 1h d’ abastament.

Què tenir en compte en el disseny dels ascensors per a hospitals

Accessibilitat

Els ascensors per a hospitals han de garantir que hi puguin accedir qualsevol persona. Aquest tipus d’ ascensors han d’ estar dissenyats de tal forma que permetin, sense cap tipus d’ obstacle, l’ entrada i sortida de les lliteres amb rapidesa. Per tant, és important que la mida de la cabina, la forma en què s’ obren les portes, i que l’ anivellament de la planta sigui l’ adequada. A més, el mateix ascensor haurà de comptar amb sistemes que detectin persones i qualsevol altre tipus d’ obstacle.

Seguretat

Aquest tipus d’ ascensors han de seguir les mateixes mesures de seguretat que qualsevol altre ascensor convencional, ja que és requisit obligatori que compleixin amb la normativa. Com a elements de seguretat pertinents, els ascensors per a hospitals hauran de comptar amb: un telèfon per comunicar-se amb el servei d’emergència de l’empresa de manteniment (24h), botons d’alarma, llums d’emergència, així com també protecció contra incendis i normes de seguretat en cas d’evacuació.

Per garantir la seguretat serà necessari al seu torn un manteniment periòdic realitzat per part d ‘ una empresa de manteniment d’ ascensors. Aquest manteniment ha d’ estar adequat a les necessitats concretes d’ ús i les circumstàncies de l’ edifici. No passar les revisions resultaria perillós i a més podria incórrer en multes per part de l’administració.

Comoditat

Als usuaris d’aquest tipus d’ascensors, cal donar-los garanties d’un bon confort. És indispensable per tant, que l’ ascensor sigui poc sorollós i que el canvi entre plantes es produeixi de forma suau, així com també evitar qualsevol moviment brusc en l’ arrencada o frenat de l’ elevador.

Higiene

Tots estarem d’acord en l’important que és la higiene, màxim als hospitals. Els ascensors que es troben en aquests centres han d’ estar sotmesos a un manteniment, neteja i desinfecció adequat, establert segons les exigències registrades en la guia de cada centre hospitalari.

Entre aquestes exigències podem citar l’ ús de materials antibacterians a la cabina, impermeabilització del fossat de l’ ascensor per evitar humitats, incorporació de sistemes de ventilació, etc.

Rapidesa

Són uns ascensors que, a causa del trànsit de persones, han de ser ràpids i estar disponibles en tot moment, ja que s’hi transporten pacients o malalts en lliteres o en cadires de rodes, que requereixen d’ una atenció immediata. A més, cal parar atenció a les hores punta de màxim moviment de personal, com els horaris de visita o canvis de torn.

Alhora, és important que el personal sanitari pugui desplaçar-se a temps, evitant qualsevol tipus d’ espera entre planta i planta. I per això els ascensors han d’incorporar maniobres electròniques que prioritzin els trajectes urgents.

A Eninter som especialistes a mantenir tota mena d’ascensors d’edificis públics, inclosos els ascensors dels hospitals. A més, realitzem instal·lacions de muntaviles per a tot tipus de centres: ambulatoris, clíniques i geriàtrics. Si necessites assessorament, posa’t en contacte amb nosaltres.

New call-to-action

Comparte este artículo

logo eninter

Mantenimiento de ascensores multimarca

Mantenemos ascensores de todas las marcas y modelos desde hace 51 años con absoluta garantía. Contamos con un precio competitivo y nos adaptamos a cualquier tipo de cliente.

New call-to-action

Últimas publicaciones

Pídenos presupuesto

Dinos el servicio que estás buscando, y te realizaremos un presupuesto a medida.

Recibe actualizaciones y noticias exclusivas

logo eninter

Consulta Gratuita

Expertos a tu Disposición

En Eninter, sabemos que cada cada proyecto tienen sus propias necesidades y desafíos. Por ello, ofrecemos una consulta gratuita para entender mejor tus requerimientos y ayudarte a encontrar la solución más adecuada para ti.

logo eninter

Presupuestos personalizados

De todos los servicios y productos de ENINTER

Dinos el servicio que estás buscando, déjanos tus datos, y te realizaremos un presupuesto a medida.

logo eninter

Consulta Gratuïta

Experts a la teva Disposició

A Eninter, sabem que cada projecte tenen les seves pròpies necessitats i desafiaments. Per això, oferim una consulta gratuïta per entendre millor els teus requeriments i ajudar-te a trobar la solució més adequada per a tu.

logo eninter

Pressupostos personalitzats

De tots els serveis i productes d' ENINTER

Dinos el servei que estàs buscant, doneu-vos les teves dades, i et farem un pressupost a mida.

Como afecta la nueva normativa ITC a los ascensores en 2024