El manteniment de l’ascensor es paga per habitatge o per quota de participació?

Tabla de contenidos

En aquest post vam comentar un dels problemes més habituals que succeeixen a les comunitats de veïns: el pagament del manteniment de l’ascensor. En ocasions, aquesta inversió (en seguretat, sobretot) es converteix en un dolor de cap més que en una ajuda davant de possibles problemes.

La situació és bastant clara: alguns veïns no estan d’acord a pagar una eina comunitària que no utilitzen. En general, solen ser els que viuen en pisos baixos. No obstant, els presidents de les comunitats es veuen forçats a plantejar-se com poden solucionar aquest inconvenient.

Segons l’article 9 de la Llei de la propietat horitzontal: “Tots els propietaris dels habitatges de la comunitat participaran en les despeses que s’ originin per la mateixa segons la seva quota de participació, que ve determinada en l’ escriptura de constitució de la comunitat i en els estatuts”. Per això és important que des d’un primer moment se’n faci una lectura. Dit això, “hi ha la possibilitat d’una distribució de despeses diferent o diferent sempre que s’acordi amb la majoria exigida per llei (unanimitat).”

L’única conclusió a la qual s’ha arribat és a la possibilitat d’oferir dues formes de pagament. D’ una banda, el manteniment de l’ ascensor es podria realitzar pel mateix habitatge. D’ altra banda, es pensa en les conegudes quotes de participació. Vegem en què consisteixen les dues possibilitats.

Càlcul del cost del manteniment de l’ ascensor per habitatge

Una simple divisió: Cost total de la quota comunitària dividit pel nombre d’ habitatges que tingui l’ edifici. Per suposat que també es podria calcular el cost del manteniment de l’ ascensor per habitatge per conèixer-lo l’ import d’ aquest. Amb aquest valor, si els veïns ho acordaran, podrien recalcular el cost per pis de la quota de manteniment sense afegir a la fórmula els pisos exclosos en el pagament.

Càlcul del cost del manteniment per participació

D’ altra banda hi ha la quota de participació, la qual significa que, depenent de la responsabilitat de cada veí, uns pagaran més que d’ altres. Per suposat, s’intenta realitzar un repartiment just per tal d’evitar que alguns usuaris paguin una cosa que no els correspon. La quota de participació es pot calcular seguint aquesta fórmula: metres quadrats útils de cada propietari / metres quadrats totals de la comunitat.

La conclusió definitiva no la té ningú. Entre altres raons, perquè cada comunitat de veïns imposa les regles que vol i pot fer les coses a la seva manera, sempre seguint la legalitat vigent. En tot cas, és entendible que alguns veïns vulguin pagar menys que d’ altres, tenint en compte que poden realitzar un altre tipus d’ usos.

Dir que en la majoria de comunitats de veïns se segueix la quota de participació, la qual és calculada pel mateix administrador. Això sí, aquesta operació ha de ser realitzada de manera correcta i concienzuda per tal d’ evitar accidents.

No hi ha dubte que el manteniment de la comunitat, i no només dels ascensors, està provocant més d’un dolor de cap. Menys mal que és possible arreglar els problemes en les conegudes reunions. Generalment de manera justa.

New call-to-action

Comparte este artículo

logo eninter

Mantenimiento de ascensores multimarca

Mantenemos ascensores de todas las marcas y modelos desde hace 51 años con absoluta garantía. Contamos con un precio competitivo y nos adaptamos a cualquier tipo de cliente.

New call-to-action

Últimas publicaciones

Pídenos presupuesto

Dinos el servicio que estás buscando, y te realizaremos un presupuesto a medida.

Recibe actualizaciones y noticias exclusivas

logo eninter

Consulta Gratuita

Expertos a tu Disposición

En Eninter, sabemos que cada cada proyecto tienen sus propias necesidades y desafíos. Por ello, ofrecemos una consulta gratuita para entender mejor tus requerimientos y ayudarte a encontrar la solución más adecuada para ti.

logo eninter

Presupuestos personalizados

De todos los servicios y productos de ENINTER

Dinos el servicio que estás buscando, déjanos tus datos, y te realizaremos un presupuesto a medida.

logo eninter

Consulta Gratuïta

Experts a la teva Disposició

A Eninter, sabem que cada projecte tenen les seves pròpies necessitats i desafiaments. Per això, oferim una consulta gratuïta per entendre millor els teus requeriments i ajudar-te a trobar la solució més adequada per a tu.

logo eninter

Pressupostos personalitzats

De tots els serveis i productes d' ENINTER

Dinos el servei que estàs buscant, doneu-vos les teves dades, i et farem un pressupost a mida.

Como afecta la nueva normativa ITC a los ascensores en 2024