És possible la instal·lació de l’ascensor en una comunitat a petició de només un veí?

Tabla de contenidos

Si vius en una comunitat de propietaris, molt probablement t’hagis trobat en la situació que descrbim a continuació. Hi ha un veí que vol instal·lar l’ascensor però la resta s’hi nega. La pregunta és possible instal·lar l’ascensor si només un veí de tota la comunitat ho demana? La resposta és: ¡Sí!. Però, com sol ser habitual, és un sí que s’ha de matisar. Amb la legislació vigent a la mà està permès sempre que es compleixin certs requisits. En cas contrari, no serà legal. És a dir, un veí “per antull” no pot forçar la instal·lació. A continuació us assenyalem els requisits necessaris perquè aquesta instal·lació es pugui dur a terme sota la petició de només un veí.

Requisits per instal·lar l’ascensor

La llei de propietat Horitzontal, reformada el juny de 2013, afirma en la seva article 10.1 b que: “Tindran caràcter obligatori i no requeriran d’acord previ de la Junta de propietaris, … actuacions següents: b) les requerides a instància dels propietaris en l’ habitatge o local dels quals visquin, treballin o prestin serveis voluntaris, persones amb discapacitat, o majors de setanta anys, …, sempre que l’import repercutit anualment de les mateixes, una vegada descomptades les subvencions o ajudes públiques, no excedeixi de dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes.”

La instal·lació d’un ascensor, encara que ho sol·liciti una sola persona propietària, és obligatòria si es compleixen els requisits esmentats:

  • Que el sol·licitant sigui un propietari que tingui discapacitat o major de 70 anys.
  • A l’habitatge, han de viure, treballar o prestar serveis voluntaris persones amb discapacitat o que siguin majors de 70 anys.
  • Que les despeses de l’obra d’instal·lació de l’ascensor que ha de pagar cada propietari (derrama), repercutit anualment, no sigui major a les 12 mensualitats de quota ordinària de despeses comunes.

Per tant, en cas que es compleixin els requisits i ho demana un propietari s’ha de fer la instal·lació de l’ascensor i les obres les ha d’assumir tota la comunitat. Això és així encara que alguns propietaris, o tots excepte el sol·licitant, no vulguin que s’instal·li l’ascensor a l’edifici. L’obligatorietat és per a tothom en aquest cas.

Les despeses de l’obra d’instal·lació repercutida anualment, significa que has d’agafar el cost de la instal·lació més interessos (si n’hi hagués) dividit pel total d’anys a finançar. Amb aquesta operació obtens l’ import anual repercutit. Aquest el divideixes entre 12 mensualitats i si la quantitat obtinguda no supera la quota ordinària que paga cada propietari, serà obligatori.

I si supera la inversió de dotze mensualitats?

Si el cost de les obres és major a 12 mensualitats, es pot fer si la Junta de Propietaris l’ aprova per majoria simple, pagant tots els propietaris el total de les obres. Si la Comunitat ho rebutja, es pot fer l’obra si el sol·licitant assumeix la diferència del cost de la instal·lació de l’ascensor pagant la Comunitat la quantitat abans esmentada (fins a 12 mensualitats de quota ordinària de despeses comunes).

Si no es compliran aquestes condicions, no és obligatori instal·lar un ascensor si només ho demana un veí.

Com haureu dit, és possible la instal·lació de l’ascensor en una comunitat a petició d’un sol veí en determinats casos. Què penses al respecte?

New call-to-action

Comparte este artículo

logo eninter

Mantenimiento de ascensores multimarca

Mantenemos ascensores de todas las marcas y modelos desde hace 51 años con absoluta garantía. Contamos con un precio competitivo y nos adaptamos a cualquier tipo de cliente.

New call-to-action

Últimas publicaciones

Pídenos presupuesto

Dinos el servicio que estás buscando, y te realizaremos un presupuesto a medida.

Recibe actualizaciones y noticias exclusivas

logo eninter

Consulta Gratuita

Expertos a tu Disposición

En Eninter, sabemos que cada cada proyecto tienen sus propias necesidades y desafíos. Por ello, ofrecemos una consulta gratuita para entender mejor tus requerimientos y ayudarte a encontrar la solución más adecuada para ti.

logo eninter

Presupuestos personalizados

De todos los servicios y productos de ENINTER

Dinos el servicio que estás buscando, déjanos tus datos, y te realizaremos un presupuesto a medida.

logo eninter

Consulta Gratuïta

Experts a la teva Disposició

A Eninter, sabem que cada projecte tenen les seves pròpies necessitats i desafiaments. Per això, oferim una consulta gratuïta per entendre millor els teus requeriments i ajudar-te a trobar la solució més adequada per a tu.

logo eninter

Pressupostos personalitzats

De tots els serveis i productes d' ENINTER

Dinos el servei que estàs buscant, doneu-vos les teves dades, i et farem un pressupost a mida.

Como afecta la nueva normativa ITC a los ascensores en 2024