Instal·lar un ascensor a la comunitat… ¿saps què és el coeficient d’alçada d’un ascensor i com t’afecta?

Tabla de contenidos

Un dels temes que més preocupa en les Comunitats de Veïns és aquell que es refereix a la quota de participació a l’hora de dur a terme la instal·lació d’un ascensor ja que d’això es podran conéixer els drets i obligacions en la Comunitat. Això vol dir que es descobreix la quota de participació que cada veí ha de pagar per cobrir les diferents despeses de la comunitat, entre les quals hi ha l’ascensor.

El pagament de les despeses que suposa la instal·lació de l’ascensor sol repartir-se en base al criteri general de l’ article 9.1.e) de la Llei de Propietat Horitzontal, que és per coeficients. Tot i així, hi ha moltes comunitats amb quotes de participació mal calculades fins que un administrador qualificat el revisa i modifica. En aquest article parlarem dels diferents coeficients i ens centrarem en el coeficient d’ alçada d’ un ascensor.

Quota de participació per coeficient

La quota de participació és el resultat de la divisió de m2 útils de cada propietari entre m2 totals de la comunitat. El càlcul és molt senzill, i serveix per determinar la participació de cada pis o local en les despeses de la comunitat i la de cada propietari en els beneficis que es derivin de la situació de la comunitat. Així com la distribució de vots entre els propietaris amb dret a assistir a la Junta, així com els quòrums necessaris per constituir-se vàlidament en junta i per a l’ adopció d’ acords.

L’ alçada influeix en la quota de participació

En una sentència del desembre del 2014, el Tribunal Suprem admet que les despeses d’instal·lació de l’ascensor es poden distribuir segons l’alçada i no en base al coeficient de participació, amb la possibilitat que algun propietari pugui no haver de contribuir en aquestes despeses.

En base a això, la junta de propietaris i estatuts poden fixar el règim de contribució en despeses diferent a la quota de participació del títol constitutiu, eximint en certs casos de despeses a certs habitatges i locals. Pot ser així perquè l’ augment de valor i utilitat per a un habitatge a l’ alçada de carrer o local de negoci amb ascensor no és la mateixa que un pis de planta alta.

Per repartir les despeses d’instal·lació de l’ascensor s’exigeix la majoria que la Llei de propietat horitzontal per a l’acord de la seva instal·lació. S’ han de tenir en compte factors com els que incrementen el valor de l’ habitatge i l’ ús que es pressuposa han de fer els propietaris d’ elements comuns. Per tant, no sempre es recorre a la quota de participació per coeficients sinó també per alçada.

A Eninter realitzem instal·lacions de diferents tipus d’ascensors per a totes les marques i disposem de tota mena de recanvis originals per pujar amb el més alt. Consúltens sense compromís!

New call-to-action

Comparte este artículo

logo eninter

Mantenimiento de ascensores multimarca

Mantenemos ascensores de todas las marcas y modelos desde hace 51 años con absoluta garantía. Contamos con un precio competitivo y nos adaptamos a cualquier tipo de cliente.

New call-to-action

Últimas publicaciones

Pídenos presupuesto

Dinos el servicio que estás buscando, y te realizaremos un presupuesto a medida.

Recibe actualizaciones y noticias exclusivas

logo eninter

Consulta Gratuita

Expertos a tu Disposición

En Eninter, sabemos que cada cada proyecto tienen sus propias necesidades y desafíos. Por ello, ofrecemos una consulta gratuita para entender mejor tus requerimientos y ayudarte a encontrar la solución más adecuada para ti.

logo eninter

Presupuestos personalizados

De todos los servicios y productos de ENINTER

Dinos el servicio que estás buscando, déjanos tus datos, y te realizaremos un presupuesto a medida.

logo eninter

Consulta Gratuïta

Experts a la teva Disposició

A Eninter, sabem que cada projecte tenen les seves pròpies necessitats i desafiaments. Per això, oferim una consulta gratuïta per entendre millor els teus requeriments i ajudar-te a trobar la solució més adequada per a tu.

logo eninter

Pressupostos personalitzats

De tots els serveis i productes d' ENINTER

Dinos el servei que estàs buscant, doneu-vos les teves dades, i et farem un pressupost a mida.

Como afecta la nueva normativa ITC a los ascensores en 2024