La nova Instrucció Tècnica Complementària es retarda

Tabla de contenidos

nueva normativa itc eninter

Arriba una nova normativa ITC per a ascensors?

SI, està en procés de revisió per part dels organismes europeus, (juny 2022). Es preveu que, de cara finals del 2022 o principis del 2023, pugui estar aprovada mitjançant Reial decret.

Quines novetats suposa?

La ITC o Instrucció Tècnica Complementària AEM 1 “Ascensors” actual, es veu modificada amb un nou Reial Decret per a aparells d’elevació, que afecta la seva manutenció i modificacions, i que actualment està en fase revisió d’esborrany (estudi), previ a la seva entrada en vigor prevista per a finals de 2022, principi de 2023. El nou Reial decret preveu actualitzar les mesures d’inspecció i manteniment, així com la seguretat dels ascensors existents, però quines novetats es plantegen? T’ho expliquem.

La nova Instrucció Tècnica Complementària AEM 1 preveu en el seu esborrany actual canvis pel que fa als aspectes següents:


 • Posada en servei dels ascensors (posada en marxa): A partir de l’ entrada en vigor d’ aquesta nova ITC s’ haurà de presentar davant l’ òrgan competent de la Comunitat Autònoma una sèrie de documentació, entre ella el manual de funcionament de l’ ascensor i un certificat favorable d’ inspecció inicial com a elements novedosos. El certificat d’ inspecció, basat en la norma espanyola d’ inspecció UNE 192008-1, es realitzarà abans de la primera posada en servei de l’ ascensor i el seu resultat haurà de ser favorable sense defectes.


 • Freqüència d’ inspeccions: es preveu un canvi en els terminis de les inspeccions:

  • Els edificis de més de vint habitatges, o amb més de quatre plantes, hauran de realitzar la inspecció cada 4 anys.
  • Els ascensors instal·lats en edificis d’ús industrial, llocs de pública concurrència, cada dos anys.
  • Ascensors no inclosos en els supòsits anteriors, cada sis anys.

En el cas que l’ ascensor superi els 24 anys d’ antiguitat, els terminis d’ inspecció es reduiran a la meitat.


 • Obligacions del titular: el titular de l’ ascensor amplia les seves obligacions respecte al correcte estat, funcionament, reparacions i servei dels aparells. Les més significatives són:

  • Permetre l’ ús de l’ ascensor només durant el període en què tingui contractat un servei de manteniment que asseguri el seu bon funcionament.
  • Demanar a l’ empresa conservadora, de forma fidedigna, la posada fora de servei de l’ ascensor si aquest no reuneix les degudes garanties de seguretat, a petició de l’ empresa conservadora o d’ un òrgan competent de l’ Administració Pública.
  • En cas que l’ empresa conservadora detecti elements en l’ ascensor que hagin de reparar-se o corregir-se, per apreciar que no es compleixen les condicions de seguretat que li fossin exigibles, haurà de procedir segons el que indica l’ empresa conservadora.
  • Conservar els originals o còpia de la documentació de l’ ascensor, segons s’ indica al punt 8 de l’ article 4 de l’ esborrany actual.


 • Obligacions de les empreses conservadores:
  punts destacables:

  • Assegurança de responsabilitat civil amb cobertura mínima de 600.000 € per sinistre
  • Garantir, durant un període de dos anys, la correcció de les deficiències atribuïdes, així com de les conseqüències que se’ n derivin.
  • Elaborar un pla de manteniment per a cada ascensor, segons el tipus, d’ acord amb la norma UNE 58720: 2020.

 • Mesures mínimes de seguretat en els ascensors existents: S’ha definit a part un ANNEX VI (segons esborrany actual) per indicar les mesures mínimes de seguretat a implementar en els ascensors ja existents, que detallem en els punts següents:

  • Anivellament deficient. Seguretat i accessibilitat.
  • Protecció de l’usuari contra el tancament de portes durant l’entrada o sortida de la cabina amb la instal·lació d’una barrera fotoelèctrica.
  • Protecció de l’ usuari contra els moviments ascendents incontrolats de la cabina i els moviments incontrolats de cabina en repòs i portes obertes.
  • Comunicació bidireccional en cabina.
  • Dispositius de control de càrrega.
  • Substitució de guies no adequades a la nova normativa.
  • Substitució de Contrapès
  • Mesures d’ increment de la seguretat derivades de legislacions anteriors amb obligatorietat en el seu compliment.

Aquestes mesures encara estan en fase de revisió per part d’organismes europeus actualment (juny 2022), com la resta dels punts indicats anteriorment, que, si es confirmen, suposaran un canvi important en la legislació augmentant la seguretat dels usuaris, especialment en aquelles instal·lacions més antigues, la qual cosa també suposarà una inversió, per part del titular, en adequar les instal·lacions perquè compleixin amb les normes més actuals.

Descarregar taula en pdf

nueva normativa itc eninter

Comparte este artículo

logo eninter

Mantenimiento de ascensores multimarca

Mantenemos ascensores de todas las marcas y modelos desde hace 51 años con absoluta garantía. Contamos con un precio competitivo y nos adaptamos a cualquier tipo de cliente.

Últimas publicaciones

Pídenos presupuesto

Dinos el servicio que estás buscando, y te realizaremos un presupuesto a medida.

Recibe actualizaciones y noticias exclusivas

logo eninter

Consulta Gratuita

Expertos a tu Disposición

En Eninter, sabemos que cada cada proyecto tienen sus propias necesidades y desafíos. Por ello, ofrecemos una consulta gratuita para entender mejor tus requerimientos y ayudarte a encontrar la solución más adecuada para ti.

logo eninter

Presupuestos personalizados

De todos los servicios y productos de ENINTER

Dinos el servicio que estás buscando, déjanos tus datos, y te realizaremos un presupuesto a medida.

logo eninter

Consulta Gratuïta

Experts a la teva Disposició

A Eninter, sabem que cada projecte tenen les seves pròpies necessitats i desafiaments. Per això, oferim una consulta gratuïta per entendre millor els teus requeriments i ajudar-te a trobar la solució més adequada per a tu.

logo eninter

Pressupostos personalitzats

De tots els serveis i productes d' ENINTER

Dinos el servei que estàs buscant, doneu-vos les teves dades, i et farem un pressupost a mida.

Como afecta la nueva normativa ITC a los ascensores en 2024