Què fer a la comunitat davant d’un veí morós?

Tabla de contenidos

A les comunitats de veïns solen existir diferents tipus de problemes, però un dels principals és l’existència d’algun veí morós. Es tracta de propietaris que per diverses causes demoren o directament no paguen les despeses de la comunitat. I ja no parlem de pagar la instal·lació de l’ascensor, ja que també es neguen a soltar un cèntim.

Què fer a la comunitat davant d’un veí morós?

Hi ha diverses mesures que es poden prendre davant d’aquesta situació. La primera, és dialogar amb el veí morós. Un cop detectada la situació de manca de pagament de les quotes de la comunitat cal veure el cas en particular, ja que no és el mateix el propietari que decideix no abonar les quotes sense cap justificació que aquell que pot provar la seva manca de recursos per fer-ho.

Un cop detectada la causa de morositat es pot plantejar un pla de pagaments en quotes, sempre que el veí morós mostri voluntat de solucionar la situació. Aquest pla de pagament s’ haurà d’ aprovar prèviament per la junta de propietaris i constar en una acta.

Hi ha també recursos legals que serveixen per incentivar el pagament d’un veí deutor, com per exemple, privar-lo del dret de vot però no de veu a les juntes que realitzen els veïns.

Una altra mesura possible mesura i que està dins de la legalitat, és fer visible la situació de morositat davant la comunitat. Això es realitza per mitjà de publicitat en les citacions a junta de veïns i també en les actes.

Finalment, i davant la persistència de la morositat, és recórrer al procediment judicial contra el morós. Aquesta instància només es dona un cop consumada la via amistosa i quan és evident la impossibilitat d’ arribar a un acord amb el deutor.

Procediment monitori contra morosos

En el cas del procediment judicial es realitza la presentació d’accions en un termini màxim de tres mesos, des de la data de l’acord de la junta de propietaris, una cosa que està establerta en la Llei de Propietat Horitzontal (LPH) i també en el Codi Civil.

El procediment judicial davant morositat del veí és conegut com a Petició Inicial de Procés Monitori, regulat per l’ article 21 de la LPH, inclòs en la Llei d’ Enjudiciament Civil.

La presentació es fa davant el Jutjat de Primera Instància del domicili del deutor i en cas de desconèixer-se el mateix, en el qual correspon al domicili que pugui ser trobat a efectes del requeriment de pagament pel Tribunal o bé en el Jutjat del lloc on es trobi l’ immoble.

Cal recordar que per a realitzar la petició judicial inicial no és necessari comptar amb el servei d’un advocat, tot i que molts experts en el tema ho recomanen.

New call-to-action

Comparte este artículo

logo eninter

Mantenimiento de ascensores multimarca

Mantenemos ascensores de todas las marcas y modelos desde hace 51 años con absoluta garantía. Contamos con un precio competitivo y nos adaptamos a cualquier tipo de cliente.

New call-to-action

Últimas publicaciones

Pídenos presupuesto

Dinos el servicio que estás buscando, y te realizaremos un presupuesto a medida.

Recibe actualizaciones y noticias exclusivas

logo eninter

Consulta Gratuita

Expertos a tu Disposición

En Eninter, sabemos que cada cada proyecto tienen sus propias necesidades y desafíos. Por ello, ofrecemos una consulta gratuita para entender mejor tus requerimientos y ayudarte a encontrar la solución más adecuada para ti.

logo eninter

Presupuestos personalizados

De todos los servicios y productos de ENINTER

Dinos el servicio que estás buscando, déjanos tus datos, y te realizaremos un presupuesto a medida.

logo eninter

Consulta Gratuïta

Experts a la teva Disposició

A Eninter, sabem que cada projecte tenen les seves pròpies necessitats i desafiaments. Per això, oferim una consulta gratuïta per entendre millor els teus requeriments i ajudar-te a trobar la solució més adequada per a tu.

logo eninter

Pressupostos personalitzats

De tots els serveis i productes d' ENINTER

Dinos el servei que estàs buscant, doneu-vos les teves dades, i et farem un pressupost a mida.