Subvencions d’ obres per a la rehabilitació d’ edificis

Tabla de contenidos

El Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 ha estat aprovat enguany amb noves ajudes i subvencions enfocades a la rehabilitació d’edificis. Sobretot pel que fa a eficiència energètica, accessibilitat (això inclou la instal·lació d’ascensors) o la regeneració urbana, a més d’altres accions.

Les principals ajudes van enfocades a la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat per als edificis entre les quals estan. No obstant això, no tots els habitatges espanyols poden accedir a aquests ajuts. Cal saber qui pot beneficiar-se dels ajuts, els requisits de l’ habitatge i beneficiaris, quines accions són subvencionables, les quanties de la subvenció, terminis d’ execució i tot allò relacionat.

Així que en aquest article trobaràs en què consisteixen aquestes subvencions d’obres per a la rehabilitació d’edificis per saber si pots aprofitar-te’n i instal·lar un ascensor en habitatge o comunitat.

Requisits per accedir a les subvencions per a la rehabilitació d’ un edifici

Es poden aprofitar d’aquestes subvencions els propietaris d’habitatges unifamiliars i les comunitats de veïns d’habitatges col·lectius.

Els edificis subvencionables han de comptar amb antiguitat anterior a 1996 (cal destacar aquest canvi, ja que es prioritzen aquestes i no les de 1981), i a més han de ser domicili habitual dels propietaris o arrendataris, almenys des d’un any abans de sol·licitar l’ajuda.

En cas d’ edificis d’ habitatges, el 70% de la superfície d’ estar sobre rasant i almenys la meitat dels pisos han de ser l’ habitatge habitual dels propietaris o arrendataris.

Cal presentar l ‘ Informe d’ Avaluació de l’ Edifici o la ITE al dia, un acord entre la comunitat de propietaris i un projecte de les actuacions a realitzar.

Totes les accions relacionades amb la millora de l ‘ eficiència energètica de l’ habitatge són subvencionables. Accions com la millora de l’envolupant tèrmica de l’habitatge; la instal·lació de sistemes de refrigeració, calefacció, producció d’aigua calenta sanitària i ventilació per al condicionament tèrmic, o l’augment de l’eficiència energètica dels que ja hi ha; aplicar millores que protegeixin del soroll o la instal·lació de sistemes que permetin reduir la contaminació interior de l’habitatge; establir equips de generació o que possibilitin l’ ús d’ energies renovables.

Els terminis són clars. Les obres en habitatges unifamiliars poden excedir els 12 mesos des de la data en què es concedeix la llicència municipal corresponent, mentre que el termini dels edificis és de 16 mesos. Si engloba més de 40 habitatges, el termini es pot ampliar a 18 mesos.

Cadascuna de les Comunitats Autònomes farà convocatòries públiques per a la concessió dels ajuts per al programa de rehabilitació d’ edificis a la seva comunitat.

Quines són les ajudes per a la rehabilitació d’edificis a Espanya

Els ajuts que es poden percebre amb aquestes subvencions són:

  • En un habitatge unifamiliar, la quantia màxima no podrà superior a 12.000 euros, sense superar el 40% de la inversió. En un Bé d’Interès Cultural (BIC), es pot incrementar l’ajuda en 1000 euros. Es pot assolir el 75% de la inversió en cas de tenir ingressos inferiors a 3 vegades l’ IPREM.
  • Els pisos, podran sol·licitar un ajut no superior a 8.000 euros.
  • En edifici d’ habitatges, el límit no serà de no més de 8.000 euros per habitatge, o 80 euros per m2 de local comercial, sense superar tampoc el 40% del total de la inversió. Si és Bé d’Interès Cultural (BIC), l’ajuda s’incrementa en 1.000 euros addicionals per habitatge i 10 euros/m2 en locals d’ús comercial. Si ingressos siguin inferiors a 3 vegades l’ IPREM, el límit s’ incrementa també al 75% en lloc del 40%. El mateix s’ amplia el límit de subvenció si es fan obres d’ accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda o en cas de majors de 65 anys.

Vols rehabilitar i incorporar un ascensor al teu edifici? A Eninter podem ajudar-te!

New call-to-action

Comparte este artículo

logo eninter

Mantenimiento de ascensores multimarca

Mantenemos ascensores de todas las marcas y modelos desde hace 51 años con absoluta garantía. Contamos con un precio competitivo y nos adaptamos a cualquier tipo de cliente.

New call-to-action

Últimas publicaciones

Pídenos presupuesto

Dinos el servicio que estás buscando, y te realizaremos un presupuesto a medida.

Recibe actualizaciones y noticias exclusivas

logo eninter

Consulta Gratuita

Expertos a tu Disposición

En Eninter, sabemos que cada cada proyecto tienen sus propias necesidades y desafíos. Por ello, ofrecemos una consulta gratuita para entender mejor tus requerimientos y ayudarte a encontrar la solución más adecuada para ti.

logo eninter

Presupuestos personalizados

De todos los servicios y productos de ENINTER

Dinos el servicio que estás buscando, déjanos tus datos, y te realizaremos un presupuesto a medida.

logo eninter

Consulta Gratuïta

Experts a la teva Disposició

A Eninter, sabem que cada projecte tenen les seves pròpies necessitats i desafiaments. Per això, oferim una consulta gratuïta per entendre millor els teus requeriments i ajudar-te a trobar la solució més adequada per a tu.

logo eninter

Pressupostos personalitzats

De tots els serveis i productes d' ENINTER

Dinos el servei que estàs buscant, doneu-vos les teves dades, i et farem un pressupost a mida.

Como afecta la nueva normativa ITC a los ascensores en 2024